اساتید محترم لطفا جهت ایجاد کلاس مجازی، درخواست خود را از طریق رایانامه شریف به آدرس elearning@sharif.edu ارسال نمایند. پس از ایجاد کلاس مجازی و حساب کاربری، اطلاعات موردنیاز جهت بهره‌برداری از سامانه، از طریق یک رایانامه ارسال خواهد گردید.

نمایش کلاس‌های عمومی

© Skyroom™